Een mooi artikel in de nieuwsbrief van “Beekveld &Terpstra” ter voorbereiding op ons bezoek aan de NOT (Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling).

Wij kijken terug op een geslaagde beurs waar we motiverende gesprekken gevoerd hebben.