KIC Kracht in Controle

Bekijk de demo

Kracht in Controle maakt kinderen bewust van hun eigen ik, talenten en kwaliteiten. Je ‘kracht in controle’ hebben betekent enerzijds dat je kunt opkomen voor jezelf, maar ook dat je kunt luisteren naar anderen en inlevend kunt zijn.

De oefeningen in de KIC lessen zijn zeer praktisch, de leerlingen leren vooral door te doen. Naast leerlingen bewust maken van hun eigen ik, van hun talenten en kwaliteiten, kunnen opkomen voor jezelf, en kunnen luisteren naar anderen en inlevend zijn – is een belangrijk uitgangspunt dat leerlingen leren van elkaar.

Handig gedrag lesprogramma

Een belangrijk onderdeel van het lesprogramma KIC is het Handig Gedrag: het zichtbaar en meetbaar maken van respect, veiligheid, en verantwoordelijkheid. Aan de hand van deze drie waarden worden de verwachtingen duidelijk die wij op school van elkaar hebben. Het is belangrijk dat iedereen binnen de school, maar ook de ouders op eenduidige manier handelen en communiceren. Docenten leren signaleren en worden eigen in het benoemen van handig gedrag.

KIC App – Leerlingvolgsysteem

Om de voortgang van de leerlingen goed te kunnen volgen wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Deze App is benaderbaar via een web-applicatie en biedt onder andere een sociogram, een sociaal-emotionele vragenlijst, informatie voor alle partijen en een competentiemeter (levensvaardigheden). De competentiemeter wordt ingevuld door de leerlingen, ouders en docenten (mentoren). Op deze manier worden alle partijen betrokken bij het leerproces van het kind.

  • Snel en simpel inzicht in de sociale verhoudingen binnen een klas

  • Sociaal gedrag inzichtelijk maken
  • Zelfvertrouwen zien groeien en een veilige groep creëren

  • Tijd besparen!

Wat betreft de web-applicatie hebben wij een samenwerking met VOcontent. Leden van VOcontent kunnen binnen hun reguliere abonnement gebruik maken van de KIC web-applicatie en de mentorlessen. Wilt u meer informatie of bent u nog geen lid? Ga dan via onderstaande link naar de website van VOcontent. Vraag hier de webapp aan >>

Direct starten met KIC!

Bekijk de online demo.

Wij laten u graag zien wat KIC voor uw school kan betekenen. Kijk bijvoorbeeld rustig rond in de online KIC App. Vul onderstaande gegevens in en binnen enkele minuten krijgt u een link toegestuurd.

Contactformulier

U kunt de KIC App aanvragen via VOcontent

Demo aanvragen KIC App