KIC docententraining (2 dagen)

KIC docent opleiding

Duur: 2 dagen + 3 uur studiebelasting

Inclusief lunch

Inclusief 10 lessen methode

U wilt graag KIC docent worden en direct actief aan de slag met uw klas(sen). Dan is de 2-daagse training tot KIC docent een zeer interessante optie.

De 2-daagse training leidt u op tot KIC docent. Dit betekent dat u Aan het einde van deze 2 dagen in staat bent om het volledige KIC programma bij u op school te kunnen draaien. Dit houdt in dat u wekelijks een fysieke KIC les kunt geven.

De twee lesdagen staan nooit achter elkaar gepland, er zit altijd minimaal een week tussen. In die week krijgt u de opdracht mee om een les aan uw leerlingen te geven.

Tijdens deze twee lesdagen behandelen wij leerjaar 1 (38 lessen) en leerjaar 2 (38 lessen) en de KIC start methode (10 lessen). De lessen worden op een prettige manier, afwisselend tussen praktijk en theorie, aangeboden.

Er wordt op dit moment een pilot gedraaid voor leerjaar 3 (38 lessen)

In de praktijk laten we u zien en ervaren wat de KIC methode inhoudt en wat u met uw klassen kunt doen/bereiken. De oefeningen zijn veelal fysiek, dit betekent dus ook dat u veel in beweging bent en dus ook goed moet realiseren dat deze methode straks in een grote praktijkruimte, aula, drama lokaal of gymzaal gegeven moet kunnen worden.

In de theorie momenten vertellen wij u meer over de achterliggende denk en werkwijze van KIC. Daarnaast gaat u zelf aan de slag met het voorbereiden van een les voor uw leerlingen en ook voor uw medestudenten.

In de 2 dagen is ook de KIC web-applicatie meegenomen. De webapplicatie biedt u de mogelijkheid om leerlingen te kunnen volgen op sociaal emotioneel gebied. We laten u zien hoe de webapplicatie werkt en u gaat daar ook zelf mee aan de slag.

Na het positief afsluiten van de opdrachten bent u officieel KIC docent. Deze licentie is geldig voor twee jaar. Om uw KIC licentie te kunnen behouden organiseert KIC een terugkomdag. Deze data worden tijdig geplaatst op de website en u wordt er ook tijdig over geïnformeerd. Om toegang tot de methodes te krijgen (los van KIC start) is het noodzakelijk om als school licenties aan te vragen voor het aantal leerlingen die meedoen met KIC. U heeft dan toegang tot de webapplicatie en al het lesmateriaal.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek, vul dan onderstaand formulier in:

Geplande trainingen

• 27 aug en 24 sept KIC docententraining (2dagen)
• KIC experience voor uw klas (gericht op positieve groepsvorming)
• Vrijblijvende KIC presentatie op locatie of via beeldbellen
• KIC mentorentraining (tevens als teambuilding te boeken)

Voor meer informatie, klik op de betreffende training of vraag via nevenstaand contactformulier meer informatie aan.

Contactformulier

Contactformulier

U kunt de KIC App aanvragen via VOcontent

Demo aanvragen KIC App