Wat anderen vertellen over KIC

“Een veilige omgeving op school is één van de belangrijke voorwaarden voor een succesvol leertraject.  Met het KIC-programma leren we leerlingen vaardigheden die ze nodig hebben om zich handig te gedragen, en we leren ze onhandig gedrag te herkennen en hoe hiermee om te gaan. De KIC-lessen zijn vooral praktisch, passend bij de doelgroep en ondersteunen ons pedagogisch concept Handig Gedrag.
 
Ik ben elke keer weer onder de indruk van de leerlingen tijdens de KIC-les. Ze tonen hun openheid en kwetsbaarheid en je ziet dat er geleerd wordt. De lessen beïnvloeden het groepsproces op een positieve wijze.
 
Het aanleren van levensvaardigheden tijdens de KIC-lessen is net zo logisch als het onderwijzen van vakken als Engels en Wiskunde.”

Stef Macke | Directeur Tabor College locatie d’Ampte

“Ik ben erg enthousiast over KIC. Zoals het op mij overkomt is het een programma dat verder gaat dan de standaard sociale vaardigheidslessen waarin respect voor elkaar en de omgeving wordt geprobeerd te ontwikkelen. Met KIC heb ik ervaren dat de leerlingen meer open naar elkaar durven te zijn wat automatisch resulteert in geborgen- en saamhorigheid binnen de groep. En dat dan op een manier die niet als suf of saai wordt ervaren, maar, zoals mijn zoon Noah thuis zegt ‘Super gaaf en echt chill‘. 

Ik denk dat de uitvoerders van dit programma, hierin een grote rol spelen. Tot nu toe heb ik gezien dat het frisse, jonge docenten zijn. Docenten die ‘dichtbij staan’ voor de leerlingen en goed begrijpen hoe het puberbrein van nu werkt met alle hedendaagse prikkels.”


Jolien van Stralen | Moeder van Noah

Kracht in controle (kIC) geeft  docenten (lichamelijke opvoeding) houvast om in het praktijkonderwijs structureel aandacht te geven aan de kwaliteiten en talenten van leerlingen.

Door het programma worden leerlingen bewust van hun eigen gedrag, maar krijgen ook begrip voor elkaars gedrag. Hierdoor ontstaat in de klas een sfeer dat elke leerling gerespecteerd wordt, zichzelf mag en kan zijn, waardoor er een veilig leerklimaat ontstaat.

Eline Peen | KIC-docent Praktijkschool West-Friesland